Διαφήμιση
Πανεπιστήμιο Πατρών
GreekEnglish (United Kingdom)
ενδοπανεπιστημιακο δικτυο νανοηλεκτρονικης

Το ενδοπανεπιστημιακό Δίκτυο Νανοηλεκτρονικής του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελείται από έξι εργαστήρια που ανήκουν στο Πανεπιστημίο Πατρών και παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον στο τομέα της Νανοηλεκτρονικής.

Στόχος του Δικτυου αποτελεί η ανάπτυξη ως προς την επιστημονικότητα και την τεχνογνωσία του τομέα της Νανοηλεκτρονικής. Συγκεκριμένα το Δίκτυο επιθυμεί να δημιουργήσει συνεργασίες σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα με εταιρίες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Ενάς επιπλέον στόχος αποτελεί η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναφορικά με την Νανοηλεκτρονική στο Πανεπιστήμιο τόσο σε μεταπτυχιακό όσο και σε προπτυχιακό επίπεδο.

 
 
 
Copyright © 2019 Δίκτυο Νανοηλεκτρονικής. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL..
Joomla templates provided by Web Hosting Art